0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Om oss

Din privata logoped

logoped Anna

Anna Drevsson, logoped

Jag heter Anna Drevsson och driver tillsammans med Karolina Nilsson Logopedbolaget sedan 2016. Jag har sedan 2006 arbetat som logoped och kan inte tänka mig ett roligare jobb! Fram till 2016 arbetade jag inom habilitering, både med barn och med vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. Under åren har jag också samlat på mig erfarenhet kring röstbehandling, läs- och skrivutredningar, språkutredningar, verbal dyspraxi,
selektiv mutism och arbete inom skolhälsovården.

Varmt välkommen att höra av dig till mig!

Karolina Nilsson, logoped

Jag heter Karolina Nilsson och är delägare och legitimerad logoped på Logopedbolaget i Jönköping. Jag har arbetat som logoped sedan 2006 och har under hela denna tid mött många patienter; både barn och vuxna. De första tio åren jobbade jag på barnhabilitering och har således stor erfarenhet av barn och ungdomar med språkliga svårigheter i kombination med olika neuropsykiatriska svårigheter. Sedan jag och Anna startade Logopedbolaget 2016 har min kompetens breddats och fördjupats inom områdena språkstörning, dyslexi, verbal dyspraxi, stamning, afasi och dysartri.

Välkommen att höra av dig!

logoped Karolina