0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Kostnad

Din privata logoped

Privatperson:
Besök på mottagningen/vård på distans (60 min): 1000 kr
Besök på mottagningen/vård på distans (40 min): 800 kr
Besök på mottagningen/vård på distans (30 min): 650 kr
Läs- och skrivutredning: 8500 kr (student 6500 kr)
Läs- och skrivutredning helg: 13500 kr
Språkutredning: 8500 kr (student 6500 kr)
Språkutredning helg: 13500 kr
Kombinerad läs- och skrivutredning och språkutredning: 12000 kr
Hembesök: (60 min): 1200 kr. Rese- och restidsersättning tillkommer.
Reseersättning: 45 kr/mil
Restidsersättning: 400 kr/tim

Verksamheter:
Språkutredning: löpande kostnad om 1000 kr/tim + moms
Läs- och skrivutredning: löpande kostnad om 1000 kr/tim + moms
Dyskalkyliutredning: löpande kostnad om 1000 kr/tim + moms
Handledning: 1000 kr/tim + moms
Utbildning: kontakta oss för offert

Avbokning av besök sker senast 24 timmar innan avsatt tid. Ej avbokad tid debiteras med fullt arvode.

Logopedbolaget är en privat mottagning och en egen vårdgivare som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura.