0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Kostnad

Din privata logoped

Privatpersoner

Besök på mottagningen/vård på distans (60 min): 1200 kr

Besök på mottagningen/vård på distans (40 min): 1000 kr

Läs- och skrivutredning: 15 000 kr

Språkutredning: 15 000 kr

Dyskalkyliutredning: 15 000 kr

Behandlingspaket 5 tillfällen a´40 min: 4500 kr (ordinarie pris 5000 kr)

Milersättning: 55 kr/mil

Restidsersättning: 500 kr/tim

Verksamheter

Språkutredning: löpande kostnad om 1200 kr/tim + moms

Läs- och skrivutredning: löpande kostnad om 1200 kr/tim + moms

Dyskalkyliutredning: löpande kostnad om 1200 kr/tim + moms

Handledning: 1200 kr/tim + moms

Utbildning: kontakta oss för offert

Milersättning: 55 kr/mil

Restidsersättning: 500 kr/tim

Bokat besök måste avbokas senast 24 timmar innan avsatt tid. Ej avbokad tid debiteras med fullt arvode.

Logopedbolaget är en privat mottagning och en egen vårdgivare som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura.