0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Kostnad

Din privata logoped

Privatpersoner

Besök på mottagningen/vård på distans (60 min): 1200 kr

Besök på mottagningen/vård på distans (40 min): 1000 kr

Läs- och skrivutredning: 15 000 kr

Språkutredning: 15 000 kr

Dyskalkyliutredning: 15 000 kr

Behandlingspaket 5 tillfällen a´40 min: 4500 kr (ordinarie pris 5000 kr

Behandlingspaket 5 tillfällen a´60 min: 5500 kr (ordinarie pris 6000 kr

Reseersättning: 55 kr/mil

Restidsersättning: 500 kr/tim

Verksamheter

Språkutredning: löpande kostnad om 1200 kr/tim + moms

Läs- och skrivutredning: löpande kostnad om 1200 kr/tim + moms

Dyskalkyliutredning: löpande kostnad om 1200 kr/tim + moms

Handledning: 1200 kr/tim + moms

Utbildning: kontakta oss för offert

Bokat besök måste avbokas senast 24 timmar innan avsatt tid. Ej avbokad tid debiteras med fullt arvode.

Logopedbolaget är en privat mottagning och en egen vårdgivare som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura.