0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Kostnad

Din privata logoped

Privatpersoner

Besök på mottagningen/vård på distans (60 min): 1000 kr

Besök på mottagningen/vård på distans (40 min): 800 kr

Besök på mottagningen/vård på distans (30 min): 650 kr

Läs- och skrivutredning: 10 000 kr, student: 8000 kr

Språkutredning: 10 000 kr, student: 8000 kr

Dyskalkyliutredning: 10 000 kr, student 8000 kr

Kombinerad läs- och skrivutredning och språkutredning: 14 000 kr

Behandlingspaket 5 tillfällen a´40 min: 3500 kr (ordinarie pris 4000 kr)

Behandlingspaket 5 tillfällen a´60 min: 4400 kr (ordinarie pris 5000 kr)

Hembesök: (60 min) 1200 kr. Restid och restidsersättning tillkommer

Reseersättning: 45 kr/mil

Restidsersättning: 400 kr/tim

Verksamheter

Språkutredning: löpande kostnad om 1000 kr/tim + moms

Läs- och skrivutredning: löpande kostnad om 1000 kr/tim + moms

Dyskalkyliutredning: löpande kostnad om 1000 kr/tim + moms

Handledning: 1000 kr/tim + moms

Utbildning: kontakta oss för offert

Avbokning av besök sker senast 24 timmar innan avsatt tid. Ej avbokad tid debiteras.

Logopedbolaget är en privat mottagning och en egen vårdgivare som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura.