0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Kostnad

Din privata logoped

Kostnad 

Privatperson:
Besök på mottagningen/vård på distans (45 min): 750 kr
Besök på mottagningen/vård på distans (60 min): 950 kr
Besök på mottagningen/vård på distans (30 min): 600 kr
Läs- och skrivutredning: 8500 kr
Språkutredning: 8500 kr
Dyskalkyliutredning: 8500 kr
Kombinerad utredning: 12000 kr
Besök i förskola/skola/hem/arbetsplats (60 min): 1200 kr. Rese- och restidsersättning tillkommer.
Reseersättning: 45 kr/mil
Restidsersättning: 400 kr/tim

Verksamheter:
Språkutredning: löpande kostnad om 950 kr/tim + moms
Läs- och skrivutredning: löpande kostnad om 950 kr/tim + moms
Dyskalkyliutredning: löpande kostnad om 950 kr/tim + moms
Handledning: 1200 kr/tim + moms
Utbildning: kontakta oss för offert

Avbokning av besök sker senast 24 timmar innan avsatt tid. Ej avbokad tid debiteras med fullt arvode.

Logopedbolaget är en privat mottagning och en egen vårdgivare som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura.