0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Dyslexiutredning

Din privata logoped

Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

Vi utreder både barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. 
Personer med läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårt att läsa och/eller skriva oavsett orsak. Orsakerna kan vara många. En orsak kan vara specifika läs- och skrivsvårigheter, dvs. dyslexi.

Utredningen innehåller:

  • inledande samtal
  • testning
  • återgivning
  • skriftligt utlåtande

Vi rekommenderar även en återgivning med berörd skolpersonal, i de fall det är aktuellt.

Välkommen att höra av dig via mail eller telefon om du har frågor eller önskar boka tid!

Mer information om dyslexi hittar du här:
DyslexiförbundetDyslexiföreningen och Dyslexitips