0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Barns tal- och språk

Din privata logoped

Barns tal- och språkutveckling

Till oss är du välkommen om du känner oro för ditt barns tal- och språkutveckling. Vi utreder och behandlar uttal, ordförråd, grammatik, förståelse och språkanvändning. Här nedan kan du läsa om några milstolpar i barns språkutveckling!

Välkommen att kontakta oss!

barns tal och språk

Milstolpar i tal- och språkutvecklingen

Det kan vara svårt att veta när det är dags att söka hjälp vid talsvårigheter och  språksvårigheter. Här är några milstolpar och hållpunkter i barns språkutveckling. Detta innebär att de flesta barn behärskar dessa färdigheter vid en viss ålder. Tänk dock på att alla barn utvecklar sitt språk i olika takt och att varje barns tal- och språkutveckling är individuell. Är du som förälder orolig är du alltid välkommen att kontakta oss!

Spädbarn

 • vänder sig mot den som talar
 • utvecklar gurgelljud mot vokaler /aaa/ och stavelsejoller /mama/, /gagaga/
 • förstår enkla ord
 • visar intresse för kommunikationspartnern

10-18 månader

 • använder ljud, gester och enstaka ord
 • sträcker sig mot något de vill ha
 • reagerar på sitt namn
 • förstår enkla frågor
 • säger några ord
 • söker språklig kontakt: ler mot dig, vinkar “hejdå” (visar intresse för andra barn och vuxna)

30 månader

 • sätter ihop enkla ord (t.ex. “titta bil”, “pappa komma”)
 • har ett ordförråd på fler än 25 ord
 • förstår betydligt fler ord än det kan säga
 • förstår enkla uppmaningar (ex. “ge pappa spaden”, “nu ska vi äta”)
 • vid den här ålder brukar barn börja samla på sig en mängd nya ord – “ordsamlarstadiet”

3 år

 • kombinerar tre ord eller fler till meningar
 • ställer frågor
 • förstår uppmaningar i två led (t.ex. ge mig gaffeln och duka av tallriken”) och enkla berättelser
 • förstår vem-, var-, hur-frågor
 • har ett uttal som förstås utanför familjen
 • har lärt sig samtalets struktur; lyssna – prata – lyssna

4 år

 • är en skicklig samtalspartner som inte längre är så beroende av vuxenstöd i samtal
 • kan uttala de flesta språkljud (utom /r/, /sje/ och /tje/ som är vanligt att ha svårt att säga upp till det att man är 6 år)
 • förstås även av de som inte känner barnet
 • uttrycker sig i relativt grammatiskt korrekta meningar. Barn som har svårt att bygga meningar har ofta svårt att förstå vad andra säger om de använder sig av långa meningar 

5-6 år

 • kan följa en berättelse
 • kan återberätta något de hört
 • har ett stort ordförråd
 • kan resonera, berätta och anpassa sitt språk till t.ex när de pratar med små barn
 • vissa böjningsformer kan fortfarande bli fel så som “gedde”, “hållde” och “hons”,
 • behärskar de flesta språkljud, viss finputsning av uttalet såsom /r/, /sje/, och /tje/ kan behövas


Tänk på:

Nedsatt hörsel kan orsaka försenad tal- och språkutveckling. Misstänker du att ditt barn hör dåligt? Kontakta BVC eller din vårdcentral för undersökning.

Om ditt barn själv är medvetet om att hon/han inte kan säga ett visst ljud är det bra att söka hjälp hos logoped.

Tecken på språkliga svårigheter:

 • sparsamt med joller
 • långsam språkutveckling
 • svårförståeligt tal för både kända och okända lyssnare
 • svårt att lära sig nya ord
 • nedsatt språkförståelse
 • svårt att använda sitt språk