0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Afasi

Din privata logoped

Afasi

Afasi är en språkstörning som ofta orsakas av en stroke. Nästan alla som drabbas av afasi får svårt att tala, att skriva, att förstå tal och att läsa. Många får också svårt att hantera siffror. Behandling vid afasi handlar både om specifik träning av språklig förmåga och om att hitta nya vägar att kommunicera. 

Välkommen att kontakta oss!