0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Verbal dyspraxi

Verbal dyspraxi

Verbal dyspraxi innebär svårigheter att planera och koordinera talrörelserna, vilket gör att talet kan bli svårförståeligt.

Talsvårigheter kan ha olika orsaker. Om svårigheterna är av språklig art kallas de för en fonologisk språkstörning. När uttalssvårigheterna inte är av språklig art utan beror på motoriska planeringssvårigheter kallar vi dem för verbal dyspraxi. Dyspraxi innebär specifika svårigheter att hitta, samordna, planera och automatisera talrörelser utan att talmuskulaturen i sig är påverkad. Vid verbal dyspraxi fokuserar behandlingen på samordning och automatisering av talrörelser, till skillnad från fonologisk behandling där man jobbar med de enskilda språkljuden.

Vad beror verbal dyspraxi på?

Verbal dyspraxi beror på svårigheter med planering och programmering av talrörelser. Ibland uppkommer verbal dyspraxi ensamt, ibland tillsammans med en fonologisk språkstörning eller tillsammans med andra funktionsnedsättningar, exempelvis autism.

Behandling av verbal dyspraxi

Det finns evidens för att intensiv behandling vid verbal dyspraxi ger effekt på barnets tal.  Intensiv behandling innebär att barnet får behandling med täta mellanrum och att antalet repetitioner under behandlingen är många. Barn som får den behandling de behöver i tillräcklig mängd kan göra framsteg och få ett mer förståeligt och korrekt tal. Behandlingen behöver alltid anpassas till varje barn. 

En evidensbaserad och effektiv behandlingsmetod vid verbal dyspraxi kallas Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC) och är utvecklad av logopeden och Ph.D. Edythe Strand vid Mayo-kliniken i USA. Metoden går ut på att genom verbala, visuella och taktila ledtrådar hjälpa barnet till korrekt uttal. DTTC grundar sig på principer för motorisk inlärning. Verbal dyspraxi kräver ofta intensiv behandling med hög frekvens och många upprepningar av talrörelser per behandlingstillfälle för att uppnå generalisering av talrörelserna för ett korrekt uttal.

 

 

Boka tid

 

Både Anna och Karolina är utbildade i DTTC av logopeden och Ph.D. Edythe Strand och använder den metoden i behandlingssessionerna.

 

Nätverk för föräldrar

Vi har startat en Facebook grupp som heter ”Verbal dyspraxi”.
Välkommen dit!