0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Kostnad

Din privata logoped

Kostnad 

Privatperson:
Besök på mottagningen/vård på distans (45 min): 750 kr
Besök på mottagningen/vård på distans (60 min): 950 kr
Besök på mottagningen/vård på distans (30 min): 600 kr
Läs- och skrivutredning: 8500 kr
Språkutredning: 8500 kr
Dyskalkyliutredning: 8500 kr
Kombinerad utredning: 12000 kr
Besök i förskola/skola/hem/arbetsplats (60 min): 1200 kr. Rese- och restidsersättning tillkommer.
Reseersättning: 45 kr/mil
Restidsersättning: 400 kr/tim

Verksamheter:
Språkutredning: löpande kostnad om 950 kr/tim + moms
Läs- och skrivutredning: löpande kostnad om 950 kr/tim + moms
Dyskalkyliutredning: löpande kostnad om 950 kr/tim + moms
Handledning: 1200 kr/tim + moms
Utbildning: kontakta oss för offert

Logopedbolaget är en privat mottagning och en egen vårdgivare som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura.