0708723489 / 0768506379
info@logopedbolaget.se

Dyskalkyliutredning

Din privata logoped

Dyskalkyli – specifika räknesvårigheter

Dyskalkyli innebär specifika räknesvårigheter och är en medfödd svårighet att lära sig räkna. En person med dyskalkyli har ofta svårt att förstå matematikens grunder och att hantera de fyra räknesätten. En person med dyskalkyli kan däremot bemästra vissa andra delar av skolans matematik så som algebra, geometri eller problemlösning.

Kännetecken

  • svårigheter med de fyra räknesätten
  • bristande taluppfattning
  • bristande antalsuppfattning
  • svårt att förstå siffrors värde
  • svårt att hantera vardagsmatematiken (klockan, pengar, tabeller)
  • Svårt att göra rimliga uppskattningar i vardagen (hur mycket kostar 2 liter mjölk? hur långt är det till busshållplatsen?)

Hur vanligt är det?
Hur många som har dyskalkyli är svårt att säga eftersom forskningsstudierna varierar mycket i urvalsmetoder och utförande men uppskattas till ungefär 5,6% och drabbar män och kvinnor i ungefär samma utsträckning.

Utredningen innehåller:

  • inledande samtal
  • testning
  • återgivning
  • skriftligt utlåtande

Vi rekommenderar även en återgivning med berörd skolpersonal, i de fall det är aktuellt. Vi utreder vuxna och barn från och med årskurs 4.

Välkommen att höra av dig via mail eller telefon om du har frågor eller önskar boka tid!
Kontaktuppgifter hittar du här